Vattnet som resurs för regional utveckling

Waterways forward är ett spännande EU-projekt som lyfter fram vattenvägar som en utvecklingsfaktor. Projektet, som finansieras via Interreg IVC fram till 2013, skall ta fram en utvecklingsstrategi för de 13 deltagande länderna (inkl Norge och Serbien).

Kopplat till projektet finns en blogg med flera intressanta och inspirerade exempel på hur vatten kan användas som en del i utvecklingen av regionen/staden. I Sverige deltar Länsstyrelsen i Värmland, med ett projekt att utveckla transport på Vänern.