Så här gör du för att locka besökare till kommunen

Höj attraktiviteten i tre olika steg

Vad krävs för att bli en attraktiv kommun?

En hållbar tillväxt skapas genom flera olika insatser som genomförs parallellt. Attraktivitet hos en kommun eller region är avgörande för att kunna utvecklas och leverera välfärdstjänster.