Inlägg av admin

Socialt kapital skapar attraktiva platser

När en kommun eller region skall skapa en attraktiv plats som bidrar till utveckling är det många faktorer som spelar in. En av de viktigaste och svåraste faktorerna är socialt kapital. Någon som intresserat sig för detta under lång tid är Jan Toregé på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som arbetar med lokal och regional […]

Vad skapar attraktivitet?

Att skapa attraktivitet hos en kommun eller region beror på många olika faktorer som måste samspela. Dessutom måste man ha en förståelse för vad kommunen eller region kommer ifrån för att kunna gå framåt. Se intervjun med Ola Granholm, Framväxtbolaget i Dalarna, som berättar om sin syn på vad som skapar attraktivitet. Vad skapar tillväxt […]

Japan – en innehållsrik lärresa

Under oktober 2012 genomförde Svenskt Tillväxtstrategi, i samarbete med Inspirarum, en lärresa till Japan på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Syftet var att studera hur Japan arbetar med transporter, innovationer och regional utveckling. Som en del i förberedelsen inför resan genomfördes tre föreläsningar om Japans historia, styrelseskick och praktiska tips inför resan. Föreläsare var anlitade från japanska ambassaden, […]

Behovet av att öka samverkan

En ökad förståelse för samverkan och dess fördelar är avgörande för att skapa utveckling i kommuner. Att samverka över sektorsgränser och mellan privata aktörer gör att man kan skapa en långsiktigt hållbart utveckling där många aktörer är med och påverkar. Det finns tendenser på att olika aktörer ser allt större nytta med långsiktiga samarbeten för […]

Rutnätet som skapade Manhattan

Vad är det som formar och skapar en levande stad? En del i att förstå detta kan utställning som pågår i The Museum of the city of New York  ge svar på. Utställningen studerar New Yorks utveckling mellan 1811-2011 med titeln ”The Greatest Grid: The Master Plan of Manhattan, 1811-2011”. När New York började planera […]

Vattnet som resurs för regional utveckling

Waterways forward är ett spännande EU-projekt som lyfter fram vattenvägar som en utvecklingsfaktor. Projektet, som finansieras via Interreg IVC fram till 2013, skall ta fram en utvecklingsstrategi för de 13 deltagande länderna (inkl Norge och Serbien). Kopplat till projektet finns en blogg med flera intressanta och inspirerade exempel på hur vatten kan användas som en del […]

Vad kan irländarna lära oss?

Irland jobbar fokuserat och målinriktad för att skapa nya jobb och exportföretag, speciellt i dessa dagar då det inte går så bra för landet. Det är en tydligt lärdom från vår lärresa i juni med  Tillväxtverket, Bolagsverket och flera bibliotekarier som arbetar med företagsinformation, bla från Malmö stadsbibliotek.  Lärresan anordnades av Svensk Tillväxtstrategi där vi besökte nationella, regionala […]

Varför går det bra för Sverige?

Tankesmedjan Fores har gett ut en intressant bok där forskarna Andreas Bergh och Magnus Henrekson försöker reda ut sambanden mellan offentlig sektor, ekonomisk frihet och ekonomisk utveckling. Boken heter Varför går det bra för Sverige? Under ett kvarts sekel, från slutet av 1960-talet till början av 1990-talet, var den ekonomiska tillväxten svag i Sverige relativt ett […]

Nynäshamn har fått en stadsplan i gåva

Nynäshamn är en kommun som nu erbjuds stöd med ett nytt förslag till stadsplan. Den nya stadsplanen är en gåva från Ax:son Johnsonstiftelsen. Stadsplanen är en vision om hur Nynäshamns stad kan utvecklas till att bli en klassisk skärgårdsstad och småstadsidyll med låg blandad bebyggelse och levande gator, gränder och torg. Detta ska åstadkommas genom en […]

Ny rapport om regional utveckling

Reglab har utkommit med en intressant forskningsöversikt. Det är en samlad översikt över forskningsmiljöer i Sverige för att stärka kunskapslänkarna mellan forskare inom regionalt utvecklingsarbete och Reglabs medlemmar. Kartläggningen är gjord av Jonathan Metzger, biträdande lektor i urbana och regionala studier på KTH samt konsult åt Reglab. Läs mer om rapporten och ladda ned den […]

Behovet av att veta hur man byggde…

Bland annat Delegationen för hållbara städer anordnade ett intressant seminarium på Färgfabriken den 7 mars. Det handlade om miljonprogrammet och hur det skall hanteras i framtiden. Det var flera intressanta föreläsare under dagen. Den jag tyckte var mest intressant var Erik Stenberg, arkitekt, lärare och prefekt på KTH Arkitekturskolan. Han pratade om resultatet av en […]

Jokkmokk och attraktivitet

Jokkmokk har en stark samisk tradition och vill förstärka detta i sitt arbete med stärka attraktiviteten. I februari höll jag en föreläsning via videolänk till Jokkmokk och berättade om behovet av att tänka sektorsövergripande för att skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt. Anders Nygård fångade denna föreläsning på bild på sin, för övrigt, förnämliga blogg. […]

Jane Jacobs – en kort redogörelse

Denna film visar kort vad Jane Jacobs stod för. Hennes synsätt och kamp som förändrade på många sätt hur man såg på stadsplanering från 50-talet och framåt. Filmen visar hennes kritik mot Trädgårdsstaden och Le Corbusiers utopiska drömmar om staden som visas genom stadsplanen för Parin 1925. Se YouTubeklopp om den visonen här. Det är en […]

Aktivare och hälsosammare kvarter

Denna film visar Jane Jacobs idéer omsatta i en idé om hur kvarter skall byggas för att uppmuntra hälsa genom att stimulera en aktivare vardag. Det måste finnas utrymme för barn att leka på gatan/trottoaren och rum för servering och kommers. En viktig aspekt är också att lyfta fram och förstärka gatukorsningens betydelse.  När man […]

Att skapa fler möten för utveckling…

Paradigmmälklarna har i en intressant artikel om vikten av att skapa flera mötesplatser för att en ort skall överleva. Det handlar i grunden inte om ortens fördelar eller nackdelar utan om viljan att skapa någonting annat på denna ort. Hur man agerar får med andra ord betydelse. Samhället går allt mer till att det är […]

Ny ansökningsomgång inom URBACT II

URBACT är ett Europeiskt nätverk föra att stödja erfarenhetsutbyte mellan städer för stadsutveckling (Urban Development). Idag deltar 11 städer i Sverige av 280 städer i hela Europa. Syftet med programmet är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga städer som är socialt inkluderande. Vad gäller begreppet städer så finns det ingen definition vad gäller hur stor en […]

Hållbara städer söker bra projekt

  Delegationen för hållbara städer efterlyser intressanta projekt inför deras sista utlysning. Stödet ska skapa attraktiva och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och är goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad planering och tillämpad miljöteknik. Ansökan skall vara inne senast den 1 mars.  

Kommunal sektorisering hinder för tillväxt

För att bidra till ökad tillväxt på kommunal nivå är det nödvändigt att jobba sektorsövergripande mellan kommunens olika förvaltningar. För att skapa ett attraktivt och hållbart stadsrum som som fungerar som en mötesplats, ett demokratiskt forum, ett dragplåster för människor att umgås, krävs flera olika kunskaper. En attraktiv stadsmiljö är nödvändigt för att bidra till […]

Arjeplog

Film om Arjeplog Här är en film som jag gjort i samband med en föreläsning om hur man kan arbeta för att skapa tillväxt genom fysisk planering. Filmen visar Arjeplogs centrum där man kan se kyrkan, kommunhuset Tingsbacka samt Silvermuseet.

Mer om Jane Jacobs

Jane Jacobs Det finns mycket information om den funktionella staden. En person som återkommer inom detta område är Jane Jacobs som i boken ”Den amerikanska storstadens liv och förfall” skriver om Staden och dess möjlighet att skapa sin egen medelklass. Detta var på 60-talet och det fanns en växande motrörelse mot stadens utbredning, sprawl. Hon […]

Vad är Walkability?

Vad är Walkability? Hur stort är området som är promenadvänligt? För att skapa ett hållbart samhälle är det viktigt att det är promenadavstånd till grundläggande funktioner som handel, sitt jobb, rekreationsområden mm. Hur långt orkar man då gå? Här finns att läsa om hur ett samhälle utformas för att öka promenadvänligheten. Läs mer om Walkability […]

En väldigt snygg film

Timelapse – The City Limits En väldigt snygg film som tagit ett år att göra som visar staden som ett landskap. Slå på helskärmsvisning och bli fascinerad i tre minuter. Länken till filmen hittar du även här. Timelapse – The City Limits from Dominic on Vimeo.

Industrimark och sammanhållning

Att använda staden på nytt sätt – Jane Jacobs 2010 Award Winners Ett intressant sätt att använda gammal industrimark för att skapa ett bättre kvarter och mötesplatser. Jane Jacobs 2010 Award Winners Joshua David and Robert Hammond from MAS on Vimeo. 2008 Jane Jacobs Medal Winners Peggy Shepard and Alexie Torres-Fleming En film som inspirerat […]

Städer som vill bli hållbara

Radioprogrammet Klotet om städerna som vill bli hållbara ”Mer än hälften av Jordens befolkning lever redan i städer och fler blir det. Klotet går på jakt efter städerna som vill bli något annat än betong, asfalt och utsläpp. Bland annat så talar vi borgmästaren från Franska Nantes som just utnämnts till EUs miljöhuvudstad 2013. Och […]

Jane Jacobs

Jane Jacobs Hon har påverkat sättet att tänka när man skall utforma en stad eller ett samhälle. Hon har fått ett pris uppkallat efter sig som heter Jane Jacobs Medal som Rockefeller fondation delar ut. Priset är baserad på ett antal principer: Winners of the Jane Jacobs Medal support her principles, which encompass the following […]