Exempel på kommande studieresor

Öka attraktivieten genom design – Studieresa till New York – Under utformning

New York är en stad under ständig förvandling som är i behov av innovativa lösningar för att lösa stadens utmaningar samtidigt som attraktivitet ska förstärkas. Det gör att New York är en smältdegel och plats som kokar av nya och spännande initiativ att utveckla platsens attraktivitet.

Staden har under längre tid arbetat med ett användardrivet perspektiv för att öka attraktiviteten. Genom att kombinera design och medborgarinvolvering har flera lyckade exempel skapats med gröna ytor, cykelstråk och att höja marknadsvärdet på en plats i staden.

Stadsodling – Studieresa till New York

Under resan kommer vi att få kunskap och inspiration om stadsodlingens ekosystem och vad som gör den framgångsrik. Vi kommer tillsammans att undersöka hur denna kunskap framgångsrikt kan tillämpas i Sverige. Tillsammans kommer vi informeras och inspireras till att ta rejäla kunskapskliv inom allt från konkreta anläggningstekniker till hur stadsodling kan stärka lokala ekonomier och de sociala banden i ett bostadsområde.

Resan omfattar en vecka (lördag till torsdag) i New York med minst två besök per dag för att lära oss mer om olika aspekter av stadsodling.

Resan genomförs under våren, preliminärt mellan den 23- 28 april 2016.

Exempel på genomförda studieresor

Innovativa trafiklösningar och attraktiviet – New York 2015

Syftet med resan var att få inblick och inspireras av hur New York arbetar med olika trafiklösningar och för att öka stadens attraktivitet.

Resan började med en överblick av New Yorks utveckling och struktur med olika besök på relevanta platser utifrån gruppens intressen. Studiebesöken har utgått ifrån att förstå hur den regionala och kommunala nivån arbetar med transport och infrastruktur till att uppleva och lära hur staden arbetar konkret med utveckling av staden. Detta kompletterades med besök hos kommunen White Plains och en guidad cykeltur i staden.

Kultur som utvecklingskraft

New York 2013

New York är ett viktigt centrum för utveckling av kultur och fritid. Artister har dragits till staden i decennier och staden är idag ett viktigt centrum för kultur inom många områden. Staden och statliga myndigheter arbete för att stödja och stärka New Yorks kulturliv med ett brett utbud av aktiviteter är intressant att studera. Det finns många goda skäl att lära av, och inspireras av, hur New York City och staten New York arbeta för att stödja kulturlivet och fritid i allmänhet.

Besöket i New York har även tre mer specifika syften: 1) att förstå och lära av olika projekt och aktiviteter om ungdomars delaktighet och etablering i samhället, 2) hur idrotten används som ett sätt att stödja lokal och regional utveckling, och 3) om hur NYC arbetar med stadsplanering, särskilt där kulturen används både för att skapa delaktighet och som ett verktyg för att göra förändringar i stadsmiljön.

Regional utveckling

Tokyo 2013

Hur arbetar Japan med infrastruktur, robotiks och regional utveckling. På resan besökte vi bla en kommun, företag och Tokyos olika avdelningar för transport.

Arbetsmarknad och näringslivsutveckling – Danmark 2011

Flera resor till Danmark har genomförts med fokus på kopplingen mellan näringslivsutveckling och arbetasmarkandspolitiken samt på olika former av vuxenutbildning i Danmark.

Företagsinformation

Irland 2012

Företagsinformation – Studieresa till Irland

Syftet med resan var att förstår hur Irland jobbar med företagsinformation på nationell, regional och lokal nivå. Hur når man alla målgrupper för att informera och stimulera till att starta företag.

Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner och Landsting
”Connys kunskap och nätverk gjorde att gruppen fick överblick, kunskap och möjlighet att tränga ned på djupet inom vårt område. Jag rekommenderar Conny till de som vill göra en studieresa för att få en bredare kunskap om sitt område och inspireras!”
Ulrika Appelberg, Sveriges Kommuner och LandstingExpert transporter och infrastruktur Avd för tillväxt och samhällsbyggnad