Rutnätet som skapade Manhattan

Vad är det som formar och skapar en levande stad? En del i att förstå detta kan utställning som pågår i The Museum of the city of New York  ge svar på. Utställningen studerar New Yorks utveckling mellan 1811-2011 med titeln ”The Greatest Grid: The Master Plan of Manhattan, 1811-2011”.

När New York började planera för stadens utveckling 1811 hade den börjat växa allt snabbare. Planerarna föreslog att ett stort rutnät lades över staden som skulle vägleda den framtida utbyggnaden av staden. Förslaget innehöll inte något grönområden i staden utan planerarna antog att om folk ville uppleva grönområden gick man utanför staden. Detta sätt att planera är inget nytt utan tog avstamp från hur staden planerades i antika Grekland och romarriket. Vill du titta på hur detta kartnät ser ut så kan gå in på museets hemsida där de lagt upp originalkartan. Processen med att lägga detta rutnät tog över 60 år att genomföra eftersom det krävdes noggranna undersökningar och justeringar av planen. Rutnätet bidrog även till att skapa en allt mer växande fastighetsmarknad i staden.

Trots sin komplexitet är New York som stad lättnavigerad vilket är viktigt ur ett attraktionsperspektiv. London och Berlin, eller Stockholm för den delen, saknar denna kvalitet. Även om Manhattan saknar eleganta torg, raka boulevarder och storslagna monument runt vilka andra städer utformar sina offentliga utrymmen så har det utvecklats en offentlig sfär av gator och trottoarer som skapar en urban teatern som är spännande att vistas i. Två block är aldrig desamma eftersom rutnätet uppmuntrar till olikheter mellan byggnaderna och gatorna.

I samband med utställning har museet även gett ut en bok som heter ”The Greatest Grid: The Master Plan of Manhattan, 1811-2011” som finns att köpa på Adlibris. En längre artikel om utställningen finns även att läsa på New York Times.