Vad kan irländarna lära oss?

Irland jobbar fokuserat och målinriktad för att skapa nya jobb och exportföretag, speciellt i dessa dagar då det inte går så bra för landet. Det är en tydligt lärdom från vår lärresa i juni med  Tillväxtverket, Bolagsverket och flera bibliotekarier som arbetar med företagsinformation, bla från Malmö stadsbibliotek.  Lärresan anordnades av Svensk Tillväxtstrategi där vi besökte nationella, regionala och lokala organisationer som arbetar med att stimulera företag att starta och växa.

Det första besöket gick till Enterprise Irland, (EI) som är den nationella myndigheten för att utveckla irländska företag för världsmarknaden.  Lärdomarna från besöket var att EI har ett bra helikopterperspektiv med ett tydligt erbjudande till företag som vill växa och exportera. Företagen som ingick i målgruppen fick tillgång till exempelvis allt från finansiellt stöd till sökbara databaser med företagsinformation.


Nästa besök var på Dublin City Enterprise Board (DCEB) som är en statlig regional organisation som stödjer

start av företag och mikroföretag i Dublin stad med företagsinformation, rådgivning, kurser, mentorskap, nätverk och i vissa fall bidrag och ekonomiskt stöd. Det är en blandning av våra Länsstyrelser och ALMI. Totalt arbetar det 5 personer på kontoret. För att utvärdera vem som skall erhålla finansiellt stöd har DCEB kopplad en frivillig utvärderingskommitté till sig.

Målgruppen är innovativa företag med 1-10 anställda. Företagen når man genom sociala medier, nätverk, via banker, genom att medverka i intervjuer och föreläsningar. De driver även bloggen (http://tweakyourbiz.com).

The Business Information Centre var det tredje besöket och är en del i Dublins centralbibliotek som hade över en halv miljon besökare under 2011 med 119 nationaliteter. Det finns 5 anställda som arbetar heltid med affärsinformation. I dagsläget så sker inga anställningar inom den offentliga sektorn. När någon går i pension så kan man inte anställa någon ny. I och med att det går dåligt för Irlands ekonomi är det fokus på målgruppen som förlorat sitt jobb, där affärerna går sämre eller där man gått i konkurs. Bibliotekets arbete med företagsinformation var ganska likt svenska förhållanden på bibliotek. Det fanns dock flera databaser och resurser, både i utrymme och personal än i Sverige.

Det sista besöket gick till Dublin Business Innovations Center (DBIC) som är ett företagscenter som huserar ett 80-tal företag. Syftet är att erbjuda en miljö som gör att företagen växer. Även om det generellt sett går dåligt för Irland så går det bra för nystartade företag och multinationella företag. Varje år ansöker över 500 företag som vill sitta på DBIC och av dem antas cirka 25 företag. Efter att man valt ut de företag som skall sitta på DBIC skrivs ett avtal som avhandlar hur många timmar företaget kommer att få (30-40 timmar), att de skall ta fram en affärsplan och att DBIC tar på sig rollen att hitta finansiering till företaget.

Sammantaget var det tydligt att hela kedjan av aktörer pratade samma språk med fokus på export och att skapa arbetstillfälle till gagn för hela Irland. Hela Irlands inre marknad motsvarar Manchesters storlek vilket skapar en ökad förståelse för varför alla irländska företag måste ut på exportmarknaden för att överleva och växa…


I oktober genomför Svensk Tillväxtstrategi i samverkan med Inspirarum en lärresa för ett 20-tal politiker till Japan för att titta på hur de arbetar med innovationssystem, infrastruktur och regional utveckling. Rapport kommer…


0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *