Torget i Arvidsjaur

Torgets betydelse som gravitationscentrum med Arvidsjaur som exempel

Ett attraktiv torg eller plats bör vara ett ställe som dra folk, där det är naturligt att stämma träff med andra. En plats som känns trygg och där andra människor rör sig. Exempel på en sådan plats kan vara det italienska torget som ofta är en naturlig plats att mötas och umgås på. Det bör vara en plats som skapar potential för social komplexitet.

Vad är det då som gör att en plats uppfattas som attraktiv och drar till sig folk? Först och främst bör platsen/torget vara definierat som ett stadsrum som tydligt markeras av väggar. Dessa väggar kan vara rent fysiska eller att det finns något som markerar ”rummet”.

Bilden till vänster visar Barcelona (Foto: Peter Elmlund) där det finns en tydligt definierad gräns som markerar ”rummet” mellan staden och stranden. Denna gräns skapar också trygghet för den som promenerar i och med att det är tydligt hur man skall klä sig och hur man rör sig detta ”rum”.

Trygghet på en plats skapas också genom att genom att bostadsfönster och skyltfönster är vända ut mot gatan/torget. Det gör att den som vistas där känner sig sedd och att potentiella brottslingar känner sig iakttagen.

Hur man bygger en park/gata eller torg kan se ut på flera olika sätt. Se även bild till höger där man tydligt ser hur balkonger och fönster är vända mot gatan. Den som promenerar här, även på kvällen, känner sig trygg eftersom det troligen är alltid någon som har ett öga ut mot gatan. 

Torget i Arvidsjaur

Låt oss ta en titt på Arvidsjaurs torg och se hur detta skulle kunna tillämpa där. Filmen ovan visar hur torget idag ser ut. Mitt på torget finns en grillkiosk och parkering för bilar. På andra sidan på en trafikerad gata och på sidan av torget finns livsmedelsaffärer. På sidobyggnaden finns även bostäder ovanför livsmedelsaffären. Vid torget finns en skoaffär. På baksidan av torget och grillkiosken finns idag en park.

Lite tankar från mig kring vad som skulle höja attraktivitetens hos Arvidsjaurs torg

  1. Definiera rummet ytterligare. Antingen med större byggnader som inringade torget eller genom att markera var torget går och övriga ytor. Ett sätt att definiera stadsrummet skulle kunna vara genom att anlägga en boulevard på den sträcka som passerar torget. En boulevard göra att bilarna saktar ned och det ramar in torget på ett fint sätt.
  2. Skapa ökad trygghet genom att få fönster att peka ut mot torget. I dag är det få fönster som pekar mot torget och de som vistas där.
  3. Parken bakom grillkiosken känns mörk och instängd och är säkert ingen trivsam plats att vistas på när det blir sent. Förslagsvis så öppnar man upp parken ytterligare och den blir en del av torget och dess trygghet, eller så tar man bort parken.
  4. Hur skall man röra sig på torget bland bilar och parkeringsplatser? En ökad tydlighet är önskvärt vad gäller hur och var den som promenerar eller cyklar. Detta gäller även bilar.
  5. Byggnaderna runt torget bör bearbetas för att utveckla mötesplatser. Exempel på detta kan vara pelargångar, uterum för restauranger eller olika konstruktioner som bidrar och skapar mötesplatser. Genom att knyta samman de omkringliggande fastigheterna med gatan skapas ett intimare rum som ökar trivseln och därmed attraktiviteten. Av vikt är också att arbeta med hörnen där människor naturligt möts när man promenerar.
Detta är endast några exempel på åtgärder för att skapa och höja attraktiviteten och därmed locka folk.
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *