Jokkmokk – en attraktiv plats

Jokkmokk – en attraktiv plats

Här har jag lekt lite med Jokkmokks centrum och gjort om lite från hur det ser ut idag. Grundtanken är att göra centrum mer attraktivt och tilltalande. Utgångspunkten är skapa trygghet, mötesplatser och spännande miljöer men framför allt blanda olika funktioner.

Filmen nedan visar bara några exempel på detta. Filmen nedan visar Jokkmokks samhälle med en Boulevard som gör att trafiken automatiskt saktar ned, skapar tydligare regler för hur bilar skall åka, cyklister cykla och hur man skall gå. Samtidigt när man åker på boulevarden så ser man ned mot ett tätare sammansatt centrum där folk promenerar och det förkommer kommers, även på kvällstid. Filmen visar även hur torget mellan Coop och ICA lekfullt kan utvecklas till en mötesplats, även på vintertid, genom någon typ av lösning som gör att människor kan röra sig på torget.

Den blå cirkeln visar den sträckning som en person vanligtvis går på 5 minuter från kant till kant. Skall man arbeta med att skapa en attraktiv plats bör denna cirkel vara ett lämpligt mått att utgå ifrån eftersom den utgår ifrån människans rörelsemönster. En del i attraktivitetsbegreppet är att skapa mötesplatser för människor vilket gör det naturligt att utgå ifrån hur människor rör sig.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *