Kreativitet på plats

”Kreativitet på plats” – bok från Karlstads universitet

Det finns olika sätt att främja långsiktig ekonomisk men även social utveckling genom att arbeta med platsen. I en nyutkommen antalogi ”Kreativiet på plats” från Karlstads universitet diskuteras platsens betydelse för tillväxt. Richard Floridas forskning om den kreativa klassen refereras en del i boken. Utifrån Floridas resonemang hävdas att det krävs välutbildade invånare för att skapa tillväxt. Kommuner behöver således sträva efter förbättra utbildningsmöjligheterna och att ”matcha” detta mot lämpliga arbetstillfällen.

För att skapa tillväxt och utveckling behövs även kreativa miljöer. För att stimulera kreativa miljöer bör man lägga vikt med att arbeta med entreprenörskap, kreativitet och utbildning.  Samhällsentreprenören är drivande krafter i lokalsamhället och betyder mycket för hur platser utvecklas. En kreativ miljö är också en företagarvänlig miljö. I en sådan miljö ökar inte enbart företagen utan även kulturlivet och kulturproduktionen. Plats är centralt för att kunna förstå förutsättningarna för att utveckla kreativa miljöer.

Att arbeta med kreativitet är ett komplex begrepp som är beroende av flera faktor som individuella, social och kulturella faktorer. Den ekonomiska drivkraften i företagande är bara en pusselbit för att förstå varför företag och innovationer skapas.  Boken argumenterar för att innovationer kan skapa framgång och utveckling oavsett vilken plats man bor på.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *