Kultur som tillväxtfaktor i New York

New York är ett viktigt centrum för utveckling av kultur och fritid. Artister har dragits till staden i decennier och staden är idag ett viktigt centrum för kultur inom många områden. Staden och statliga myndigheters arbete för att stödja och stärka New Yorks kulturliv med ett brett utbud av aktiviteter är intressant att studera. Det finns många goda skäl att lära av, och inspireras av, hur New York City och staten New York arbeta för att stödja kulturlivet och fritid i allmänhet.

Under våren 2013 genomförde Svensk Tillväxtstrategi en lärresa till New York för att förstå och lära av olika projekt och aktiviteter om ungdomars delaktighet och etablering i samhället, hur idrotten används som ett sätt att stödja lokal och regional utveckling, och om hur NYC arbetar med stadsplanering, särskilt där kulturen används både för att skapa delaktighet och som ett verktyg för att göra förändringar i stadsmiljön.
Under resan genomfördes flera olika besök. Ett av dessa var på PPS (Project for Public Spaces) som är en non-profit organisation och har funnits i 38 år. PPS har haft Jane Jacob som mentor, genomfört uppdrag i 42 länder och har en välbesökt hemsida. PPS har även haft uppdrag i Sverige med kurser kringPPS 350x hur man uppgraderar och utvecklar sitt fastighetsbestånd för utvecklare och politiker. PPS anser att Sverige duktigt är på design av byggnader men är sämre på att involvera det omgivande samhället (the community) i utvecklingen av platsen.

Ett annat sätt att utveckla platsen är med hjälp av artister, något man gjort i Broocklyn i en stadsdel som kallas DUMBO. DUMBO betyder ”Down Under the Manhattan Bridge Overpass”. Området är ett industriområde byggt för tillverkningsindustrin och industriförråd. Allt eftersom industrin flyttade ut i början på 70- och 80-talet så började konstnärer komma till denna del av Brooklyn. Grundaren av fastighetsbolaget Two Tree Company, David Walentas, frågade sinakonstnärsvänner vad vart nästa SOHO skulle bli någonstans och de svarade DUMBO. Det var inledningen till att han började köpa fastigheter i DUMBO.

Walentas utvecklade sina första fastigheter till lägenheter och en till affärslokaler. Detta började han med för 30 år sedan. Han handplockade olika företag som han erbjöd låg hyra mot att de flyttade till hans fastigheter. De första som kom var en chokladtillverkare och en snabbtvätt. I dag är Brooklyn en av de 4-5 dyraste ställena i New York.

dumob350

Lisa anställdes för att utveckla konstdelen i DUMBO. Det innebär att hon arrangerar en månatlig konstutställning, stödjer Dumbo Art Festival, ArtBridge och Photoville, anlitar konstnärer för olika utsmyckningar och installationer. Vidare använder Lisa konstnärer för att skapa attraktiva miljöer, exempelvis genom att lysa upp tunnlar, guida besökare med ljusinstallationer, måla gator och hitta alternativa sätt att utnyttja gatorna.

Lisa har en unik roll att guida och konkretisera olika konstnärsprojekt in stadsmiljön. Det kräver lite handhållning för att få detta att bli verklighet. Det även viss kritik mot det som sker i DUMBO. När fastighetspriserna och hyran går upp så har inte alla konstnärer råd att bo kvar och då flyttar de. Det gör att kritikerna säger att fastighetsägarna är giriga som kickar ut konstnärerna. Det dock många som fått stöd för sin verksamhet eftersom fastighetsbolaget också har olika konstnärsprojekt.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *