Hållbara städer söker bra projekt

 

Delegationen för hållbara städer efterlyser intressanta projekt inför deras sista utlysning. Stödet ska skapa attraktiva och ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbara stadsmiljöer som bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser och är goda exempel på stadsbyggnadsåtgärder med integrerad planering och tillämpad miljöteknik. Ansökan skall vara inne senast den 1 mars.