Kommunal sektorisering hinder för tillväxt

För att bidra till ökad tillväxt på kommunal nivå är det nödvändigt att jobba sektorsövergripande mellan kommunens olika förvaltningar. För att skapa ett attraktivt och hållbart stadsrum som som fungerar som en mötesplats, ett demokratiskt forum, ett dragplåster för människor att umgås, krävs flera olika kunskaper. En attraktiv stadsmiljö är nödvändigt för att bidra till entreprenörskap, påverka attityder och skapa social tillit.

Klicka på bilden nedan för att läsa om de tio mest avgörande orsakerna till stadsplaneringens kris på Stockholms skyline