Att skapa fler möten för utveckling…

Paradigmmälklarna har i en intressant artikel om vikten av att skapa flera mötesplatser för att en ort skall överleva. Det handlar i grunden inte om ortens fördelar eller nackdelar utan om viljan att skapa någonting annat på denna ort. Hur man agerar får med andra ord betydelse. Samhället går allt mer till att det är människorna som är avgörande och hur de väljer. Detta är dock inte helt smärtfritt. Som artikeln avslutas: ”Slutsatsen är att orter, regioner, städer och byar måste bli aktörer och subjekt – på samma sätt som invånarna på dessa platser. Det betyder tyvärr att precis som enskilda människor tvingats att göra en massa val under de senaste två årtiondena kommer städer och kommuner att tvingats till detsamma. Precis som det känns plågsamt för en förälder att tvingas välja en skola – och därmed välja bort en annan – blir det plågsamt för en kommun att välja en riktning – och välja bort en annan.” En stor utmaning för den kommunala nivån blir således att tydliggöra sin vision om vilket samhälle som är önskvärt. OCH agerar därefter.

Läs vidare på denna länk.