Aktivare och hälsosammare kvarter

Denna film visar Jane Jacobs idéer omsatta i en idé om hur kvarter skall byggas för att uppmuntra hälsa genom att stimulera en aktivare vardag. Det måste finnas utrymme för barn att leka på gatan/trottoaren och rum för servering och kommers. En viktig aspekt är också att lyfta fram och förstärka gatukorsningens betydelse.  När man blandar folk, åldrar och bakgrund skapas en dynamik som bidrar till ett attraktivare ställe. Genom att uppmuntra ex barn att röra sig skapas en hälsosammare livsstil. Till exempel så kan det vara helt ok att ungdomar åker skateboard på gatan – det viktiga är att ungdomar är aktiva och rör sig. Genom att utforma miljön så det uppmuntrar cyklande och gående skapar det också positiva aspekter, både på miljön och hälsan.