Jane Jacobs – en kort redogörelse

Denna film visar kort vad Jane Jacobs stod för. Hennes synsätt och kamp som förändrade på många sätt hur man såg på stadsplanering från 50-talet och framåt. Filmen visar hennes kritik mot Trädgårdsstaden och Le Corbusiers utopiska drömmar om staden som visas genom stadsplanen för Parin 1925. Se YouTubeklopp om den visonen här. Det är en intressant genomgång av hennes grundsyn på vad som skapar en plats som är attraktiv och värdig att bo på och verka i.