Trender som påverkar det kommunala uppdraget

13 Trender som påverkar det kommunala uppdraget mot 2020

En intressant liten film från SKL som handlar om framtidsspaning som väcker tanken!