Seaside Florida

Seaside Florida
Seaside i Florida anses vara det första staden som byggdes enligt New Urbanism. Den började byggas 1979. Här är en kort introduktion till Seaside och hur de tänkte när de byggde.