Industrimark och sammanhållning

Att använda staden på nytt sätt – Jane Jacobs 2010 Award Winners
Ett intressant sätt att använda gammal industrimark för att skapa ett bättre kvarter och mötesplatser.

Jane Jacobs 2010 Award Winners Joshua David and Robert Hammond from MAS on Vimeo.

2008 Jane Jacobs Medal Winners Peggy Shepard and Alexie Torres-Fleming

En film som inspirerat till hur man kan arbeta med att skapa sammanhållning i ett planeringsarbete.

2008 Jane Jacobs Medal Winners Peggy Shepard and Alexie Torres-Fleming from MAS on Vimeo.