1. Engagemang och vision
Nedan ges flera exempel på hur engagemang kan skapas och ett visionsarbete kan bedrivas.

  • Designdriven behovsinventering – bygger på drömmar och behov. Genom möten, samtal, workshops mm med boende, besökare, företagare och kommunala företrädare skapas en bild av styrkor och utmaningar för att utveckla en plats. Se exempel på sidan 9 i rapporten om Design av nya lösningar i Glasriket.
  • Studenter  som gör examensarbete eller arbete inom ramen för sin utbildning. Många högskolor har som ambition att få ut studenter i ”verkligheten”. Genom mycket små medel kan dessa lägga grund för ett engagemang och kunskapsinsamling vad som skulle skapa ett attraktivt Älvdalen. Se exempel från Köpings kommun som samarbetade med Södertörns högskola och hör näringslivschefen berätta om erfarenheterna.
  • Sommardesignkontor med fokus på utveckling av Älvdalens centralort. Se exempel från ett Sommardesignkontor i Värnamo.
  • Goodreel är ett kollaborativt filmkoncept från place branding-byrån Manifesto. Processen är workshopbaserad och bygger på idén om co-creation, dvs. att invånare själva är med och skapar bilden av sin stad.
  • Interdesign process. Genom att involera medborgarna i förändringsprocessen kan man fånga upp deras önskemål och vilja för att skapa en attraktivare Älvdalen. Läs mer om hur denna process användes i Gällivare där man ska flytta Malmberget på grund av gruvbrytningen.
  • Innovationsfabriken (se film här) är en tävling där unga och drivna studenter samlas för att hjälpa ett företag att utveckla en produkt eller tjänst. Denna tävling skulle även kunna tillämpas på Älvdalens centrum.
  • Lustfylld stadsplanering som skapar engagemang med ”Urban STEP
  • Charette – används bla av Vägverket och kommuner i sin kommunala översiktsplanering för att skapa konsensus och undvika konflikter. 
  • Tio olika sätt att skapa engagemang och involverar politiken i utformningen av staden
  • E-kurs i medborgardialog. SKL har utvecklat en e-utbildning inom medborgardialog. Utbildningen ger dig som förtroendevald och tjänsteman grundkunskaper i hur du kan skapa system, struktur och kultur för medborgardialog som en del i styrningen.