Denna resa fokuserar på olika former av vuxenutbildning i Danmark och omfattar två studiebesök, en föreläsning och en avslutande workshop.Denna resa inleds med lunch dag 1 och avslutas med lunch dag 2.

Resan inleds med en kort introduktion av det danska utbildningssystemet. Programmet omfattar ett besök på Utbildningsministeriet för information om hur systemet fungerar och hur de arbetar med att koppla samman kompetensförsörjningssystemet,till exempelgentemot arbetslösa och näringslivet. Efter besöket genomförs ett seminarium med olika aktörer som arbetar med vuxenutbildning.

Dag två inleds med ett besök på Centrum för vuxenutbildning för att se hur de praktiskt arbetar med vuxenutbildning och avslutas med en workshop kring resans lärdomar och hur dessa kan tillämpasi den egna verksamheten.