Regionreformen i Danmarkhar inneburit att kommunerna har fått större ansvar för arbetsmarknadsfrågorna. Vad kan Sverige lära sig av det danska exemplet? Resan omfattar två och en halv dag.

Resan ger en introduktion till den danska regionreformen,Flexicurity, det danska skolsystemet och kvalitets-reformen.

I programmet ingår besök påBeskæftigelsesregionenHovedstaden&Sjælland, som är den regionala nivån med ansvar för arbetsmarknadsfrågor, KL som är en intresseorganisation för alla kommuner, Arbejdsmarkeds-styrelsens (AMS) som är den nationella myndigheten för arbetsmarknadsfrågor och Jobcenter i BallerupKommune samt en föreläsning från Öresundsinstitutet.