Kan socialt entreprenörskap och innovation koppla ihop våra städer och regioner?

Denna lärresa tar sitt avstamp utifrån det sociala entreprenörskapet. Med dagens tjänstesamhälle, där individuella behov och lösningar ligger i centrum, fungerar de gamla recepten allt sämre för att producera välfärdstjänster. Stora offentliga satsningar på regional utveckling, på skapandet av kluster och på utsatta områden lyckas sällan nå ut till de som verkligen behöver det bäst. Genom det sociala entreprenörskapet kan det civila samhällets engagemang kopplas till offentliga satsningar och göra verksamheten mer hållbar genom att använda sig av marknadsanpassade verktyg för organisation och styrning av resurser.

Resan omfattar tre dagar där man inleder och avslutar med lunch. Resan inleds, efter lunch, med en genomgång av socialt entreprenörskap och innovation. Sedan blir det en rundtur i Malmö till utsatta områden och för att se hur strukturomvandlingen påverkat Malmö har växt.

Dag två inleds med två besök i Danmark dit vi färdas med buss. Det första besöket är på Copenhagen Business School – det största forskningscentrat kring socialt entreprenörskap i regionen. Det andra besöket är till Social Enterprise Centre som är en frivilligorganisation som stödjer sociala entreprenörer i Köpenhamn. Sedan blir det färd tillbaka till Malmö för besök på Centrum för Publikt Entreprenörskap, som arbetar med ideella krafter för att utveckla Öresundsregionen.

Dag tre inleds med besök på Bryggeriet i Malmö som bland annat skapat nordens största Skateboardcenter.Resan avslutas med en workshop för att ta tillvara på gjorda erfarenheter.