Behovet av en funktionsblandad stad

Läs denna uppfriskande artikel av Peter Elmlund kring stil och arkitektur och behovet av att hitta ett förhållningssätt som gynnar helheten och bidrar till tillväxt.