Behovet av att veta hur man byggde…

Bland annat Delegationen för hållbara städer anordnade ett intressant seminarium på Färgfabriken den 7 mars. Det handlade om miljonprogrammet och hur det skall hanteras i framtiden. Det var flera intressanta föreläsare under dagen. Den jag tyckte var mest intressant var Erik Stenberg, arkitekt, lärare och prefekt på KTH Arkitekturskolan. Han pratade om resultatet av en påbörjad inventering av miljonprogrammets byggsystem. Det kommer att behövas investera många miljoner i våra miljonprogramsområden eftersom fastigheterna börjar bli gamla. Tyvärr så finns det inte kunskap om hur man byggde och vilka idéer som var bakom varje byggnad. Han menar att det behövs mer kunskap om de olika byggsystemen inför de kommande investeringar. De olika byggnaderna finns över hela Sverige och byggdes inte utifrån en enhetlig byggstil eller modell. Dessutom omfattade miljonprogrammet även småhus, något som många inte känner till.

Genom att öka förståelsen för hur de olika husen byggdes kan även framtida investeringar och renoveringar anpassas bättre och mer kostnadseffektivt. Denna kunskap är värdefull för kommuner som sitter med ett äldre fastighetsbestånd och vill uppgradera detta till ett mer attraktivt boende och för att utveckla stadsrummet.

Lyssna gärna på Eriks anförande på videon nedan. Dra fram spelaren till ca 22 minuter så börjar Eriks Stenbergs föreläsning.