2. Planer
Utifrån visionen om en attraktivare centralort tas planer fram på hur detta ska genomföras och implementeras. Exempel på sådana planer ges nedan. Dessa planer ska hålla samman och tillsammans driva utvecklingen och bidra till visionen. Nedan ges exempel på olika typer av planer.