En bred förankrad vision skapar förväntningar hos medborgarna. Därför är det viktigt att snabbt komma igång med konkreta aktiviteter. Här kommer några exempel på aktiviteter:

  • Allmänheten bjuds in för att förverkliga idéerna som uppkommit under resan för att skapa en attraktivare plats. Detta kan gälla utbyte skyltar, måla hus i speciella färger eller skapa designelement på sin tomt eller affär som kommit fram i gestaltningplanen.
  • Innovationstävling för att skapa engagemang och uppmärksamhet kring olika insatser för att bidra till genomförandet. Se exempel här.
  • Byggföretag, fastighetsägare och andra exploatörer uppmanas att bygga enligt visionen och erbjuds snabba handläggningstider.
  • Innovationsupphandling av vissa delar av genomförandet – se kort film om vad innovationsupphandling är här.
  • Design och konstnärsidéer på genomförandet – inspireras av Nacka kommuns projekt ”Konsten att skapa stad”.