Svensk Tillväxtstrategi har genomfört flera lärresor på olika teman och längd under flera års tid. Utgångspunkten är uppdragsgivarens önskemål om syfte och mål med resan. Upplägget ska skapa lärande inom gruppen och kunskap om vad som går att tillämpa i den egna verksamheten. Alla resor har bra och prisvärt boende som är centralt beläget, god mat och möjlighet att uppleva platsen som vi besöker.