ConfiadInför den nya programperioden 2014-2020 finns möjlighet att söka medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden.

Svensk Tillväxtstrategi ingår i nätverket Cofiad som består av erfarna konsulter som hjälper dig att formulera och skriva vinnande ansökningar till strukturfonderna. Samordnare för nätverket är Clas Tegerstrand som du når på e-post clas.tegerstrand@cofiad.se eller mobilnummer 0723-103306.

Ta en kontakt med Clas Tegerstrand eller Conny Olander för att diskutera vidare hur vi kan hjälpa dig att erhålla medel från strukturfonderna.

figur
cofiad