Om Svensk Tillväxtstrategi
Svensk Tillväxtstrategi bildades 2010 med verksamhetsfokus på lokal och regional utveckling.

För att skapa lokal och regional utveckling måste utgångspunkten vara företagens, medborgarnas och besökarnas behov och drömmar. När man förstår vilka drömmar och behov som finns har man något att utgå ifrån för att skapa tillväxtförutsättningar. Genom ett användardrivet perspektiv kan strategier, visioner och planeringsprocesser få en hållbar dimension och större genomslag.

Kontakt med Svensk Tillväxtstratagi

Conny Lemon (tidigare Olander)
070-29 55 109
conny.lemon@tillvaxtstrategi.se

Nätverk och samarbeten

Svensk Tillväxtstrategi samarbetar brett med andra utvecklingsaktörer och konsulter för att kunna erbjuda skräddarsydda lösningar. Nedan ges exempel på samarbeten och nätverk:

Design Region Sweden, Urbanero, Skandinaviskt Samhällsanalys, Transformator, Uppsala Universitet, Interactiv Institute, Veryday, Daniel Byström Design, Södertörns Högskola, Cofiad och Arken arkitekter.