Här samlar jag nyttiga länkar och filmer kopplat till attraktionskraft och tillväxt

Innovation Districts – vad är det som skapar en innovativ miljö?

Urbact

Smart Cites