Bild1En miljö behöver upplevas som trygg för att vara attraktiv. Det ska vara tryggt för barn att leka på gatan, för kvinnor att promenera på kvällen eller för unga män att röra sig i miljön.

Detta skapas dels genom hur den byggda miljön utformas och dels genom en ökad tillit och tolernas.

Ambitionen är att skapa gator som är säkra, bekväma och intressanta platser för människor att gå och mötas på. Byggnader ska vara öppna mot trottoarer, i stället för parkeringsplatser. Fönster och dörrar som vetter mot trottoaren gör gatorna säkrare och mer intressant för alla.

En blandning av butiker, arbetsplatser, skolor, kyrkor, och rekreationsområden bidrar också till trygghet likväl som civilsamhället del i att skapa liv och rörelse.

Läs om hur Design Councildc i Storbritannien arbetat med att skapa attraktiva miljöer genom att skapa säkra grannskap genom sex olika studier. Ladda ned rapporten här.

 

 

janejacobsFörfattaren och stadsplaneringskritikern Jane Jacobs var tidigt mycket kritisk till många amerikanska städers funktionsseparering. Hon menade att otryggheten ökade när det blev glest mellan människor i urbana miljöer. Om det är tätt mellan människor i en urban miljö bidrar även främlingar till att skapa trygghet eftersom det finns en norm för hur man beter sig i den offentliga miljön. Jacobs myntade uttrycket ”eye on the street” som en trygghetsfaktor.