En plats som är tillgänglig ur alla aspekter är också mer attraktiv. Tillgänglighet handlar om flera olika saker. Allt ifrån att kunna gå, cykla, kunna åka rullstol till alla funktioner och ställen som man vill besöka till att kunna förstå information och orientera sig i staden.

Bilderna nedan visar exempel på hur utformningen av en miljö är främst gjord för bilar och inte för gående eller cyklister.

  • En trång trottoar tvingar gående och rullstolsbunda ut i trafiken.

Värdig entre´
Genom att skapa entréer som är gjorda för alla människor, även funktionshindrade, och integrerade i miljön, skapas en tillgänglighet som är attraktiv för alla. Statens Fastighetsver (SFV) har drivit projektet ”Värdig entré” med utgångspunkten att alla ska kunna använda samma entré och göra det med värdighet i de kulturarvsbyggnader som SFV ansvar för. Oavsett om besökare kommer med rullstol, rullator eller drar en barnvagn. Med ledord som tillgänglighet, delaktighet, värdighet, nytänkande och mervärde, ville projektet skapa lösningar med hänsyn till alla, men även till våra unika kulturhistoriska byggnader. Se film nedan som beskriver processen i projektet och läs mer på Värdig entres hemsida.

Jane Jacobs
Se film om Jane Jacobs som förespråkar en stad som är förtättad där flera funktioner samlas och trottaren är viktigt för att skapa attraktivitet. Filmen visar Janes tankar och hur hon utmanade den fysiska planeringen som tyvärr forfarande härskar, ex att placera köpcenters utanför samhället. Jacobs menar att det är komplexiteten som skapas in en miljö som har många funktioner, blandade människor och byggnader där detta fokuseras kring trottaren symboliserar stadens attraktiva rörighet och komplexitet.