Denna sida visar hur en lanthandeln kan bli ett motor för utveckling där vi använder lanthandeln i Albacken i Bräcke kommun som ett exempel. Genom att utveckla en attraktiv mötesplats kring lanthandeln skapas förutsättningar för lanthandeln att överleva och bli ekonomsikt bärande. Detta sker främst genom att förtäta och tillföra olika funktioner i lanthandelns närhet. Denna långsiktiga utveckling sker med knappa ekonomiska resurser. Det är även viktigt att bygga på och förstärka de förutsättningar som finns i en by, både vad gäller geografin och historia. Om lanthandeln exempelvis ligger nära eller vid ett naturskönt läge så kan detta förstärkas och användas för ökad attraktivitet. Det finns många olika resurser för att utveckla en by. Förutsättningen är att de boende själva ser möjligheten att genomföra de satsningar som de anser som viktiga för sin bygd. Ladda ned rapportversionen av denna sida här.

Processen bygger på fyra olika steg;

 

allmänt möteBjud in till ett allmänt möte för byborna för att väcka engagemang genom att inspirera och påvisa vilka möjligheter som finns för att utveckla byn. Detta sker genom att visa exempel och resurser som finns i byn dels genom även att deltagarna själva får konkret arbeta med att ta fram en bild över hur miljön kring lanthandeln skulle kunna se ut.

tankarUtifrån bybornas tankar och idéer skapas en vision och konkretiseras i en karta över hur byn skall utformas och förändras för att skapa en attraktiv mötesplats kring lanthandeln.

handlingsplanUtifrån visionen och kartan tas en handlingsplan fram där man involverar nyckelaktörer.

förankraPresentation, diskussion och förankring av handlingsplanen tillsammans med byborna och nyckelaktörer.

Utvecklingsresurser

Det finns olika typer av resurser och verktyg som kan användas för att utveckla en by och skapa en attraktiv mötesplats. Dessa resurser kan vara allt från engagerade människor till offentliga aktörer och olika planeringsinstrument.

Exemplet Albacken i Jämtland

albackenbyalivsVi kommer att exemplifiera hur denna process kan tillämpas genom byn Albacken i Jämtlan (Bilden nedan är hämtad från Bräcke kommuns hemsida) Albacken ligger i Bräcke kommun, har 150 invånare och det är 10 mil till Östersund, 7 mil till Sundsvall och 3, 5 mil till Bräcke (närmaste centralort). Byn har en lanthandel (Monicas livs), en nedlagd skola som är omgjord till senapsfabrik, ett Folkets hus och en framgångsrik Jakt och fiskecamp. I byn finns en engagerad byförening. Det finns även en camping som har tennisbana, en välskött fotbollsplan och minigolfbana. Det finns bra jaktmarker, fiskevatten och bärskogar. Tidigare fanns även frisör, taxiverksamhet och bensinpump i byn.

Steg 1 – inspiration

Första steget är att sammankalla till allmänt möte för de som bor och verkar i bygden för att prata om hur Albacken kan utvecklas för att Lanthandeln skall kunna överleva. Mötet skall skapa inspiration och förståelse för hur ett sådant arbete kan gå till. Som ett led i att skapa förståelse och engagemang kommer deltagarna via STEP-metoden konkret arbeta med hur Albacken kan förändra miljön kring lanthandeln som en attraktiv mötesplats.

stepSTEP är en metod som är utformad av Arken arkitekter och är en planeringsmetodik i stadsplanering som är ”hands-on” och jordnära. Man samlar deltagarna runt ett bord som har en stor sattelit bild på området kring lanthandeln. Deltagarna arbetar med husklossar på bordet och leds av erfarna workshopledare. Klossarna lockar alla att delta. Syftet är att hittat ett språk och verktyg som gör att alla deltagarna kan prata, ge och ta. Målet med STEP-övningen är att utveckla området kring lanthandeln och utforma den som en attraktiv mötesplats.step2

 

 

Steg 2 – Skapa en vision och karta

Utifrån det allmänna mötet sammanfattas deltagarnas vision och kartan över Albacken som tog fram genom STEP-övningen ”professionaliseras”. Detta underlag ligger till grund för antingen att gå vidare till steg 3 eller att fortsätta förankringsarbetet genom att hålla ytterligare möten i byn eller i Bräcke kommun.

karta1 karta2

 

 

 

 

 

 

Steg 3 – Handlingsplan

Utifrån det som genomfördes i steg 1 och 2 skapa en handlingsplan på genomförande. Handlingsplanen påvisar vilka nyckelaktörer som bör involveras i genomförande för att förändra miljön kring lanthandeln. Kontakt tas med nyckelaktörer för att involvera dessa i genomförandet, finansiering och deltagande i steg 4. Handlingsplanen skall vara budgetsatt.

Steg 4 – Förankring av handlingsplan

Efter att genomfört steg 3 samlas byn ytterligare en gång för att förankra, klargöra vem som gör vad och vem ansvar för vad vid genomförande av handlingsplanen.