Slide background

Stadsodling bidrar till hållbar tillväxt och attraktionskraft

Resan riktar sig främst till

 • Fastighetsägare
 • Fastighetsförvaltare
 • Byggbolag
 • Kommunala bostadsbolag
 • Myndigheter
 • Samhällsplanerare
 • Journalister

Studieresa till New York om stadsodling under våren 2016

Intresset för stadsodling har vuxit enormt de senaste åren. Eldsjälar över hela världen har identifierat nya sätt att använda öde ytor i städer till odling, både för nytta och nöje. Stadsodling har visat sig ha positiva effekter inom flera områden – både sociala, ekologiska och ekonomiska. Därför bjuder nu Svensk Tillväxtstrategi och URBANERO, som bland annat ansvarar för stadsodlingar i Stockholm till en kunskapsresa till New York, som har fokus på stadsodlingens sociala, ekonomiska och ekologiska effekter.

Under resan kommer vi besöka spännande stadsodlingsprojekt och träffa personer som själva, var och en med olika affärs- och utvecklingsperspektiv, har varit med om att utveckla framgångsrika stadsodlingar i olika delar av New York. Vi besöker såväl stadsodlingar som har en mer parkliknande profil, som riktiga stadsbondgårdar.

Under resan kommer vi att få kunskap och inspiration om stadsodlingens ekosystem och vad som gör den framgångsrik. Till exempel kommer vi att ta en titt på odlingar bär sig ekonomiskt och hur de kan stärka sociala förändringsprocesser.  Vi kommer tillsammans att undersöka hur denna kunskap framgångsrikt kan tillämpas i Sverige. Tillsammans kommer vi informeras och inspireras till att ta rejäla kunskapskliv inom allt från konkreta anläggningstekniker till hur stadsodling kan stärka lokala ekonomier och de sociala banden i ett bostadsområde.

Resan omfattar en vecka (lördag till torsdag) i New York med minst två besök per dag för att lära oss mer om olika aspekter av stadsodling.

Resan genomförs under våren, preliminärt mellan den 7- 12 maj 2016.

Ansvariga för resan är Conny Lemon, grundare och projektledare på Svensk Tillväxtstrategi samt Olof Nauclér, grundare till URBANERO, som inte bara drivit egna stadsodlingsprojekt, utan också framgångsrikt arbetar med produktutveckling inom området.

Är du intresserad av att föja med? – skicka in en intresseanmälan nedan

Fakta om resan

Omfattning: 5 dagar med avresa den 7 maj och hemkomst den 12 maj.

Antal deltagare: Resan genomförs vid minst 20 anmälningar. Max. antal deltagare: 25 personer.

Deltagarna ombesörjer själva resan till och från New York. Avgiften omfattar övernattning i centrala New York med frukost, 2 gemensamma middagar (dryck bekostas själva), 4 gemensamma luncher och Metrokortet för 7 dagar.

Avgiften är totalt 34 700 (exkl moms)

Anmälan senast den 1 april. Anmälan är bindande. Ange önskemål om allergier i samband med måltider.

Anmälningsavgift: en anmälningsavgift på 5 000 SEK + moms kommer att faktureras snarast efter det att anmälan inkommit. Resterande avgift faktureras när det slutliga programmet är klart. Anmälningsvgiften betalas tillbaka om resan skulle bli inställd på grund av för få anmälningar.

Reseledare: Olof Nauclér och Conny Lemon

Resan kommer att innehålla:

 • Besök på framgångsrika stadsodlingar

  Under resan kommer vi att besöka flera olika stadsodlingar i, och runt om NYC. Där kommer vi prata med grundarna och ansvariga som delar med sig av sina erfarenheter från att starta och driva stadsodlingar på ödetomter, tak och i gamla lagerlokaler. Vi kommer att inspireras och informeras om vad som krävs, hur man gör och de positiva effekterna av stadsodling.

 • Starkare social utveckling

  Stadsodling har visat sig vara ett effektivt sätt att skapa större sammanhållning och engagemang på lokal nivå. Dessutom bidrar stadsodling till att tydligare identifiera innovativa områden och öka deras attraktivitet och status. Vi får konkreta tips och råd från personer vars verksamheter aktivt engagerar sig i lokalsamhället genom att skapa affärsmöjligheter och bjuda in t.ex. volontärer och skolor, som en del av sin verksamhetsidé.

 • Nya affärsmöjligheter som stärker lokalsamhället

  Går det att tjäna pengar på stadsodling? Ja det gör det – vi kommer att besöka företag och organisationer som – på olika sätt – lyckas nå framgång genom stadsodling. Vi besöker olika delar av affärskedjan från producent till konsument, och ser exempel på direktförsäljning till konsument och hur man samarbetar med lokala entreprenörer som restauranger och livsmedelsaffärer.

 • Vilken roll kan stadsodling spela i den globala utvecklingen?

  Vilken betydelse kan lokala stadsodlingsinitiativ ha på ett globalt plan? Vilka problem man den bidra till att lösa och vilka effekter kan den ha ur ett större perspektiv? Vi lär från experter och utvecklar egna spår i en workshop.

 • Så, vad betyder det här för oss i Sverige?

  Hur omvandlar vi kunskapen från studieresan till svenska förhållanden. Finns det intresse av att nätverka med de vi träffat på resan? Vi sammanfattar våra kunskaper och utvecklar idéer och strategier i gemensam workshop.

Resan fokuserar på följande områden:

 • Sociala nytta

  Skapa sammahållning

 • Praktiska krav och förutsättningar

  Bästa lokaliseringen för att utveckla stadsodlingsprojekt?

  Odla på tak – tips och tekniker

  Vilka växter fungerar bäst?

 • Ekologisk odling med ny teknik

  Fördelar för lokal flora och fauna?

  Lokalt fokus även på växtval?

  Positiva effekter på stadsmiljö och stadsupplevelsen?

 • Affärsmöjligheter

  Hur påverkas lokala ekonomier?

  Finns det en grön ekonomi?

  Vilka lyckas skapa fungerande verksamheter?

En icke bindande intresseanmälan

Conny Lemon

Conny Lemon

VD Svensk Tillväxtstrategi

Conny har framgångsrikt genomfört flera studieresor över hela världen. Förutom resor till Japan, Danmark och Irland har Conny lett flera grupper i New York.

Olof Nauclér

Olof Nauclér

VD Urbanero

Olof driver egna stadsodlingsprojekt och arbetar framgångsrikt med produktutveckling inom området.

Titta nedan på olika exempel i New York på stadsodling

Brooklyn Grange är den ledande stadsoldlingsföretaget i USA. De driver världens största takodlingar, som ligger på två tak i New York. Förutom att odla och distribuera färska lokala grönsaker erbjuder Brooklyn Grange också konsult- och installationstjänster till kunder över hela världen. De samarbetar med många ideella organisationer i hela New York för att främja friska och starka lokalsamhällen.

Hell’s Kitchen Farm Project är en frivillig organisation som producerar till det lokala samhället. Besökare erbjuds möjligheten att hjälpa till varje torsdag och den första söndagen varje månad. Hell’s Kitchen Farm Project bedriver även utbilningprogram om näringslära.

Five Borough Farm Phase II är ett projekt för offentliga platser av New York Citys parkförvaltning för att stärka och utveckla stadsodling i staden.

0Days0Hours0Minutes0Seconds