Att utveckla offentlig verksamhet genom design

Danmark har under flera år arbetat med design som ett verktyg för att utveckla den offentliga sektorn. Detta har tillämpas på nationell och på kommunal nivå. Tre danska departement har ett gemenasamt utvecklingsenhet som kallas MindLab. Det finns flera kommuner som arbetar systematisk och långsiktigt med design som metod. En mycket intressant kommun är Kolding kommuns arbete för att utveckla kommunens arbete. Inom ramen för detta arbete arbetar man även med att utbilda politiker inom designmetodik för att bättre förstå väljarnas behov. Kommunens vision är ”Vi designar livet”.

Är du intresserad av att föja med? – skicka ett mail och anmäl ditt intresse till conny.lemon@tillvaxtstrategi.se