Syftet med resan är att undersöka hur väl dansk arbetsmarknadspolitik lyckas matcha arbetslösa med näringslivets behov, med fokus på ungdomar. Denna resa omfattar en och en halv dag.

I programmet ingår besök på ett Jobcenter som arbetar med ungdomar, ett företag som deltar i lärlingsprogrammet och ett seminarium där Dansk industri (motsvarande Svensk näringsliv), KL (motsvarande Sveriges Kommuner och Landsting, SKL) och personer från arbetsmarknadens parter deltar. Vi inleder resan med en föreläsning om dansk arbetsmarknadspolitik och avslutar med en workshop kring resanslärdomar.