Inlägg av admin

Staden som varumärke

Staden som varumärke Programmet Tendes i P1 har under hösten 2010 sänt ett tema kring ”Staden som varumärke” och skriver ”Från norr till söder kämpar städer om att sätta sig själva på kartan. De gör det genom att bygga. Bygga högt, spektakulärt och modernt. Landmärken som ska bli symboler för just deras stad. Men vad vill man […]

Jokkmokk – en attraktiv plats

Jokkmokk – en attraktiv plats Här har jag lekt lite med Jokkmokks centrum och gjort om lite från hur det ser ut idag. Grundtanken är att göra centrum mer attraktivt och tilltalande. Utgångspunkten är skapa trygghet, mötesplatser och spännande miljöer men framför allt blanda olika funktioner. Filmen nedan visar bara några exempel på detta. Filmen nedan […]

Torget i Arvidsjaur

Torgets betydelse som gravitationscentrum med Arvidsjaur som exempel Ett attraktiv torg eller plats bör vara ett ställe som dra folk, där det är naturligt att stämma träff med andra. En plats som känns trygg och där andra människor rör sig. Exempel på en sådan plats kan vara det italienska torget som ofta är en naturlig […]

Kreativitet på plats

”Kreativitet på plats” – bok från Karlstads universitet Det finns olika sätt att främja långsiktig ekonomisk men även social utveckling genom att arbeta med platsen. I en nyutkommen antalogi ”Kreativiet på plats” från Karlstads universitet diskuteras platsens betydelse för tillväxt. Richard Floridas forskning om den kreativa klassen refereras en del i boken. Utifrån Floridas resonemang hävdas att […]